ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ...

ข่าวและกิจกรรม

(ร่าง) ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)

(ร่าง) ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)

เอกสารประกอบการบรรยาย งานประชุมวิชาการ เรื่อง การประกันคูรภาพการศึกษาสู่อาเซียน

เอกสารประกอบการบรรยาย งานประชุมวิชาการ เรื่อง การประกันคูรภาพการศึกษาสู่อาเซียน

Portfolio

KM_หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 54

กิจกรรม \\\\\\\"แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับบุคลากรหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ\\\\\\\" วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา 3 สถาบัน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนิร์ท-เชียงใหม่

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างนักศึกษาทั้ง 3 สถาบัน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ณ ห้อง PC201 อาคารเพ็นเทคอสต์(บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยพายัพ